Psikolojik hastalıklar nelerdir? Ruh sağlığı hastalıkları nedir?

Ruh sağlığına ilişkin hastalıklar, bireylerin yaşamını derinden etkileyen ve mutlaka önemsenerek tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarıdır. Bu makalemizde en yaygın karşılaşılan psikolojik hastalıkları derledik.

Psikolojik hastalıklar nelerdir? Ruh sağlığı hastalıkları nedir?

Gün geçtikçe artan hayatın stresi, psikolojik hastalıkların temelidir. Bu makalemizde en yaygın rastlanan psikolojik hastalıkları derledik.

DEPRESYON

Bireylerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi bir hastalık olarak tanımlanır. Depresyonun oldukça yaygın bir hastalık olduğu kadar tedavi edilebilirliği de oldukça yüksektir. Depresyon adını verdiğimiz bu rahatsızlık; üzüntü duyulan olaylara veya zevk alınan etkinliklere karşı hissiyatsız kalma durumu olarak da tanımlanabilir.

Duygusal ve fiziksel sorunlara yol açma olasılığı yüksek olan bu rahatsızlık, ayrıca bireylerin işte veya evde çalışma yeteneklerinde azalmaya neden olabilir. En yaygın belirtileri üzgün hissetmek, olaylara karşı duygusuz kalmak, uyku sorunları, enerji kaybı veya halsizlik hissi hatta ilerleyen safhalarda intihar düşüncesidir.

OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

Bireylerin bir aktiviteyi tekrar tekrar yapma ihtiyacı duyduğu, irade dışı (istenmeyen) düşünceler, fikirler ve takıntılara sahip oldukları rahatsızlık, anksiyete bozukluğu olarak tanımlanır.

El yıkama, temizlik gibi günlük basit işler bile bireyin sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir, hatta bireylerin bu davranışları yaparken mutsuz hissetmelerine neden olabilir. OKB'si olan birçok insan, takıntılarının doğru olmadığını bilir ve/veya şüphelenir. Bir kısım OKB'li insan ise bu şüphelerin doğruluğuna inanır.

SOSYAL FOBİ

Bireylerin günlük yaşamında diğer insanlar ile olan etkileşimini içine alan olaylarda kendini gösteren bir tür kaygı bozukluğu olarak tanımlanır. Rahatsızlığın başlıca sebebi; bireylerin sosyal çevresindeki insanlar tarafından küçümsenme ve olumsuz karşılanacaklarını hissetmeleridir.

Bu hastalığın bir diğer adı sosyal anksiyete bozukluğudur. Dünya toplumlarında oldukça yaygın olarak görülür. Bireylerin insanlarla olan ilişkilerini olumsuz olarak etkiler ve bireysel ilişkiler kurmalarında güçlükler çekmelerine neden olur.  Genel olarak çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar. En yaygın duygusal belirtileri korku, aşırı terleme, taşikardi, sinirlilik ve anksiyetedir.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

İnsan hayatını tehlikeye atan, güvenliğini tehdit eden korkunç ve tehlikeli durumlar travma olarak tanımlanmaktadır. Ağır trafik kazaları, doğal afetler, ölümcül hastalıklar, savaşlar travmatik olaylar olarak örneklendirilebilir. 

Travma sonrası stres bozukluğu ise böyle travmatik durumlardan sonra bireylerde meydana gelebilecek olan ruhsal bir rahatsızlıktır. Kadınlar travmatik olaylara daha fazla maruz kaldıklarından dolayı bu hastalık kadınlarda çok daha sık görülür. En yaygın belirtileri sürekli olarak travmatik olayın yeniden yaşanabileceği hissi ve tehdit altında bulunma hissidir.

PANİK BOZUKLUĞU

Nedensiz yere aniden ortaya çıkan dehşet, korku, panik ve telaş hisleri ile nöbet şeklinde yoğun bir sıkıntıya neden olan psikolojik rahatsızlıktır. Ataklar genellikle yarım saatten kısa olmakla birlikte bazı kişilerde 1 saate kadar uzayabilir. Atakların sıklığı, süresi ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir. Terleme, çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ölüm korkusu gibi belirtileri vardır.

BİPOLAR BOZUKLUK

İki uçlu duygu bozukluğu olarak da bilinen bipolar bozukluk, bireyin kendisini çok iyi hissederken bir anda içine kapanarak olumsuz düşüncelere kapılması şeklinde bir ruh haline bürünmesidir. Bir diğer değiş ile; bireyin ruh halinin iki farklı uç nokta arasında gidip gelmesidir. 

Hastanın bipolar bozukluk derecesi en üst seviyede iken hastada; hiperaktif, heyecanlı ve mutlu bir ruh hali söz konusudur. Diğer bir depresyon evresinde ise hasta kendini dış dünyadan soyutlar ve içine kapanır. Bu evrede intihar eğilimi ve normal dışı davranış eğilimleri görülebilmektedir.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Günlük yaşamın içerisinde doğal olarak yer alan hafif ve baş edilebilir düzeydeki kaygı duygusunun yerini sürekli olarak devam eden, aşırı düzeyde ve o an ki duruma uygun olmayan türde endişe ve karamsarlık anksiyete bozukluğunun en temel belirtisidir.

Stres ve üzüntü veren olayların olduğu dönemlerde şiddetlenen yaygın anksiyete bozukluğu genellikle çocukluk döneminde veya yetişkinlikte başlar.

MADDE VE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI

Doğal veya kimyasal çeşitli uyuşturucu maddeler ile nikotin, bireylerde düzenli kullanım ile birlikte bağımlılık yapmaktadır. Bağımlılık temel olarak uyuşturucu madde veya nikotinin kullanımının geciktirilmesi sonucunda; sinirlilik, titreme, baş ağrısı, normal dışı hareketler gibi fiziksel belirtilerin de eklenmesi halidir.

Eğer sizlerde bu makalemizde yer alan psikolojik hastalıklardan herhangi birine veya farklı bir ruh sağlığı hastalığına sahipseniz sağlık kuruluşlarına başvurarak muayene olabilir, teşhisin ardından tedavi sürecinizi başlatabilirsiniz. Doğru bir tedavi ile hastalığınızın önüne geçebilir, daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.